Thủ Thiêm Zeit River

Thủ Thiêm Zeit River - Căn hộ mặt tiền Nguyễn Cơ Thạch - Chủ đầu tư City Garden (Refico) Tên dự án: Thủ Thiêm Zeit River Phát triển dự án:…

Saigon Sports City

Saigon Sports City - Dự án của Keppel Land Quận 2 Tên dự án : Saigon Sports City Phát triển dự án : Keppel Land (Singapore) Vị Trí : Liên…

The River Thủ Thiêm

The River Thủ Thiêm - Căn hộ mặt tiền 3.15 Đại lộ Vòng Cung - Chủ đầu tư City Garden (Refico) Tên dự án: The River Thủ Thiêm Phát triển…

The Park Thủ Thiêm

The Park Thủ Thiêm - Căn hộ mặt tiền Đại lộ Vòng Cung - Chủ đầu tư City Garden (Refico) Tên dự án: The Park Thủ Thiêm Phát triển dự…