Hà Đô Green Lane

Tên dự án : Hà Đô Green Lane Phát triển dự án : Hà Đô Group Vị Trí : 2735 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận8, Tp. Hồ Chí Minh…